Technický dozor investora

 

 • kontrola kvality provedených prací
 • kontrola postupu prací a hramonogramu a jeho aktualizace
 • organizace kontrolních dnů stavby a zpracování protokolu z těchto kontrolních dnů
 • kontrola provedených výkonů
 • sledování změn v projektu „Změnových listů" a jejich distribuce
 • projednání dodatků ke smlouvě o dílo a příprava dodatků k podpisu
 • odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů
 • dílčí technické přejímky díla
 • dozor nad potřebnými zkouškami
 • dozor nad vypracováním dokumentace skutečného provedení
 • dozor nad odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • projednání KZ se stavbou a dohled nad nimi
 • koordinace KZ na stavbě
Mapa Evropy

TOPlist